بنر بالا – انگلیسی

property buying advice in Turkey Company Registration | Obtaining Turkish residency and citizenship Via WhatsApp and Telegram+905522888939 |

question and answer

question and answer
In this section, we will answer the questions of dear users. Please ask your questions in the online support of colleagues or in the contact us section, complete and send the contact form.

What is it like to get a Turkish passport by buying a propery ?

What are the ways to extend your stay in Turkey and the necessary documents? لطفا این مطلب را مطالعه نمایید.

What are the ways to extend your stay in Turkey and the necessary documents?

What are the ways to extend your stay in Turkey and the necessary documents? لطفا این مطلب را مطالعه نمایید.

What are the conditions for opening a bank account in Turkey?

What are the conditions for opening a bank account in Turkey? لطفا این مطلب را مطالعه نمایید.

What should be done to perform the power of attorney and is it necessary to be present at the embassy to confirm it?

پاسخ: کلیه امور مربوط به وکالتنامه و گواهی امضاء فقط از طریق ثبت درخواست در سامانه میخک | https://mikhak.mfa.gov.ir | انجام می گیرد.
پس از ثبت درخواست به همراه کد رهگیری دریافتی از سامانه و اصل مدارک شناسایی معتبر مانند شناسنامه، کارت ملی و یا گذرنامه روزهای دوشنبه، لغایت جمعه‌ هر هفته بجز ایام تعطیل رسمی مندرج در سایت سفارت از ساعت 9:00 صبح تا 13:00 ظهر بایستی حضوراً به بخش کنسولی مراجعه نمایند البته در سامانه نوبت دهی نیاز به گرفت وقت قبلی از سفارت میباشد.

How to get a certificate of no criminal record from the embassy?

کلیه متقاضیان به منظور درخواست گواهی عدم سوء پیشینه، می بایست پس از ثبت درخواست خود در سامانه میخک | https://mikhak.mfa.gov.ir | و دریافت کد رهگیری، جهت ثبت آثار انگشتان خود با در دست داشتن اصل شناسنامه، کارت ملی و یا گذرنامه، شخصاً در روزهای اداری هفته بجز ایام تعطیل رسمی مندرج در سایت سفارت از ساعت 9 صبح لغایت 13 ظهر با دریافت وقت قبلی سفارت از سامانه نوبت دهی سفارت ، به بخش کنسولی سفارت مراجعه نمایند.

Start Counseling
Do you need advice?
❇️ Services of Tamturkey Group :
✅ Selling real estate in Turkey
✅ Obtaining Turkish citizenship
✅ Buy a house in Turkey
✅ Investment in Turkey
✅ Opening a bank account in Turkey
✅ Company registration in Turkey

Contact via WhatsApp or Telegram
📲 +905528588388
1= Turkish 🇹🇷
2= Enhlish 🇬🇧
3= Arabic 🇸🇦
4= Ukrainian 🇺🇦
5= Russian 🇱🇺
6= Persian 🇮🇷
Please click on "Start Consultation"